Velkommen til Sentrum Øre Nese Hals!

Sentrum Øre Nese Hals

Offentlig avtalepraksis midt i Oslo

Egenandeler som ved offentlige poliklinikker

Frikort gjelder

Alle ØNH-problemstillinger inkl. allergi, høreapparater, søvnregistrering og utredning før operasjon

Pasienter tas imot etter henvisning