Hva gjør vi

Vi utreder alle sykdommer innenfor fagfeltet øre-nese-halssykdommer og utfører behandling av alt fra pollenallergi til nedsatt hørsel. Allergologi er et viktig fokusområde hos oss. Pasienter med mistanke om allergi blir utredet med blant annet prikktest og lungefunksjonsundersøkelser(spirometri). Ved kraftig allergi utfører vi allergivaksinering(hyposensibilisering/immunterapi).
Ved større hørselstap tilpasser vår audiograf høreapparater for trygdens regning.

Ved snorking og mistanke om søvnapné foretas søvnutredning. Pasienten utstyres med søvnregistreringsutstyr til bruk hjemme over en natt og kan deretter henvises direkte til CPAP-tilpasning.