Hvem er vi

Thorarinn Ørn Sævarsson: Spesialist i øre-nese-halssykdommer.
Spesialist i kompetanseområdet allergologi

Medlem av Den norske legeforening, medlem av Norsk Forening for Otorhinolaryngologi, Hode- og Halskirurgi og medlem av Norsk Forening for Allergi og Immunpatologi. Member of The European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Member of ESPO.

 

Espen Brubakken: Autorisert Audiograf.

Berit Dokken: Autorisert Helsesekretær.

Tone Thorbjørnsen: Medisinsk Sekretær.